Polski Biznes

Pirys Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Sp. z o.o.

94-104 Łódź ul. Obywatelska 128

tel.: 42 686-37-44, biuro

fax: 688-12-78


rok założenia firmy: 1991

PLEN

NIP: 727-012-70-56

Obszar działalności firmy:
Polska


Ilość pracowników: brak danych

Usługa - informacje
Nazwa usługi:

detekcja wycieku gazów

Nazwa rozszerzona:

detekcja wycieku gazów

Ceny Detal:

Cena netto: info. tel.

Ceny Hurt:

Cena netto: info. tel.

Opis usługi:
CZUJNIKI
Kotłownia
Czujniki serii ALPA PicoGaz są urządzeniami służącymi do monitorowania obecności gazów palnych (metanu lub propanu-butanu) w otaczającej atmosferze. Elementem czujnika wykrywającym gaz jest sensor półprzewodnikowy. Uzyskiwana dokładność pomiaru przy niezwykle atrakcyjnej cenie oraz długiej żywotności powoduje, iż czujniki te są idealnym rozwiązaniem dla ekonomicznych zastosowań, takich jak ochrona eksplozymetryczna kotłowni.

Hala
Czujniki serii ALPA EcoDET są urządzeniami służącymi do detekcji stężenia metanu (gazu ziemnego) lub propanu - butanu w halach ogrzewanych promiennikami bądź nagrzewnicami, kotłowniach oraz obiektach użyteczności publicznej. Czujnik ALPA EcoDET składa się z przetwornika typu ALPA EcoDET-2 oraz głowicy pomiarowej ALPA ALHEAD miniPEL. Elementem wykrywającym obecność metanu lub propanu - butanu
w otaczającej atmosferze jest sensor katalityczny - w miejsce, najczęściej stosowanych w tego typu urządzeniach, sensorów półprzewodnikowych.
Podstawowe cechy eksploatacyjne czujnika ALPA EcoDET:
- bezpieczna, niskonapięciowa instalacja
- kalibracja czujnika przez wymianę głowicy pomiarowej: skrócenie czasu kalibracji
- długotrwała, stabilna praca
- odporność na fałszywe alarmy oraz zmienne czynniki środowiskowe, jak np.: temperatura, wilgotność czy obecność gazów zakłócających

CENTRALKI
Dwukanałowa centralka alarmowa Eco ALPA P-17 jest urządzeniem przeznaczonym do pracy w systemach gazometrycznych, współpracujących z zaworem szybko zamykającym, odcinającym dopływ gazu, np. do kotłowni. Uproszczenie jej budowy pozwoliło na osiągnięcie bardzo atrakcyjnej ceny, z zachowaniem pełni walorów użytkowych. Stąd też centralka zalecana jest do zastosowań
w miejscach, gdzie cena stanowi bardzo ważne kryterium.
Podstawowe zadania:
- zasilanie czujników odczyt sygnałów z czujników
- w standardzie 4..20mA generowanie ostrzeżeń i alarmów
- sterowanie odcinaniem dopływu gazu do obiektu za pomocą odpowiednich zaworów odcinających
- diagnostyka systemu: wciśnięcie klawisza „TEST" powoduje zamknięcie się zaworu oraz jednoczesną kontrolę stanu akumulatora. Ewentualna awaria zaworu lub / i akumulatora sygnalizowana jest odpowiednimi kontrolkami.
- kontrola ciągłości linii sygnałów czujników oraz linii zasilającej zawór
Centralka EcoALPA P-17 wyposażona jest w zewnętrzny moduł zamykający zawór ALPA ZMZ - 1240 stanowiący osobne urządzenie względem centralki. Centralka generuje jedynie niskoprądowy impuls sterujący modułem, a właściwy impuls „prądowy" jest generowany przez bezobsługowy moduł sterujący, znajdujący sięw pobliżu zaworu. Dzięki temu rozwiązano problem konieczności zapewnienia możliwie małej odległości pomiędzy centralką a zaworem oraz dużego przekroju łączącego je kabla, szczególnie w przypadku zaworów kulowych, czy klapowych.
Centralka może standardowo współpracować z zaworami szybko zamykającymi sterowanymi impulsem (grzybkowe, klapowe, kulowe).
Czterokanałowa centralka alarmowa ALPA P-17 jest przeznaczona do pracy
w systemach gazometrycznych, współpracujących z zaworami szybko zamykającymi. Rozwiązanie takie stosowane jest do ochrony eksplozymetrycznej kotłowni lub obiektów ogrzewanych promiennikami, np. hal.
Centralka może standardowo współpracować z zaworami: grzybkowymi, klapowymi lub kulowymi.
Podstawowe zadania centralki ALPA P-17:
- zasilanie czujników odczyt sygnałów z czujników w standardzie 4..20mA
- generowanie ostrzeżeń i alarmów
- sterowanie odcinaniem dopływu gazu do obiektu
- diagnostyka systemu obejmująca : kontrolę ciągłości linii sygnałów czujników oraz linii zasilającej zawór, informowanie użytkownika o awarii (za pomocą wbudowanego, dwu pozycyjnego wyświetlacza), kontrole: położenia zaworu (otwarty lub zamknięty), stanu akumulatora, zdolności zamknięcia zaworuCentralka ALPA LED-8 jest urządzeniem przeznaczonym do współpracy
z ośmioma czujnikami oraz urządzeniami stowarzyszonymi, tworząc wraz z nimi system detekcji gazów.
Podstawowe zadania centralki ALPA LED-8:
- zasila czujniki
- odczytuje sygnały w standardzie 4..20mA
- sygnalizuje przekroczenie progów ostrzeżeń, alarmu
- sygnalizuje uszkodzenia czujników (także urwanie przewodu)
- umożliwia sterowanie dodatkowymi urządzeniami za pomocą przekaźników (np. wentylacji)
- steruje sygnalizatorami optyczno- akustycznymi, ma możliwość transmisji danych pomiarowych poprzez złącze RS-485
- może być łączona kaskadowo z innymi centralkami