Polski Biznes

Pirys Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Sp. z o.o.

94-104 Łódź ul. Obywatelska 128

tel.: 42 686-37-44, biuro

fax: 688-12-78


rok założenia firmy: 1991

PLEN

NIP: 727-012-70-56

Obszar działalności firmy:
Polska


Ilość pracowników: brak danych

Produkt - informacje
Nazwa produktu:

Ogrzewanie kościołów

Nazwa rozszerzona:

Ogrzewanie kościołów

Ceny Detal:

Cena netto: info. tel.

Ceny Hurt:

Cena netto: info. tel.

Opis produktu:
Do ogrzewania kościołów oferujemy:
- Promienniki gazowe ceramiczne
- Promienniki gazowe białe
- Promiennik elektryczne
- Elektryczne promienniki podczerwieni
- Promienniki elektryczne wysokotemperaturowe
- Promienniki elektyczne niskotemeraturowe
- Słoneczka elektryczne
OGRZEWANIE KOŚCIOŁÓW
GAZOWYMI PROMIENNIKAMI CERAMICZNYMI
Dr inż. Ryszard Pijanowski

Ze względów użytkowych i energooszczędnych:
- kościoły nie muszą być ogrzewane przez całą dobę, ale tylko przed lub w czasie mszy.
- temperatura wewnętrzna w kościele nie powinna być wyższa jak +5 do + 8 st.C , bo ludzie
przychodzą do kościoła ciepło ubrani
- system grzewczy powinien być cichy, automatycznie sterowalny, prosty w obsłudze i
niezawodny w działaniu, by jego eksploatacja nie była kłopotliwa dla obsługi i uciążliwa
dla modlących się ludzi.

W kościele p.w. Św. Doroty w Markowej k/Łańcuta PHU „PiRys” zainstalowało 15 gazowych promienników ceramicznych , które spełniają wszystkie w/w wymagania. niewidocznych na tle białych ścian.
Każdy promiennik można indywidualnie włączyć lub wyłączyć drogą radiową za pomocą pilota z odległości 250 – 300 m.
Dzięki perforowanym płytkom ceramicznym i specjalnej komorze mieszania powietrza i gazu urządzenie spala minimalne ilości gazu a spaliny zawierają mało zanieczyszczeń. Szybka wymiana ciepła pomiędzy płytką i otoczeniem powoduje ochładzanie się spalin co w konsekwencji bardzo obniża wartość NOx. przez co promienniki zalicza się do urządzeń grzewczych typu A1 tj. takich, które nie wymagają odprowadzenia spalin. Grawitacyjny system wentylacji odprowadza nawet te minimalne ilości spalin.
Wysoka temperatura płytki ceramicznej emitującej promieniowanie podczerwone nie jest ani dokuczliwa dla ludzi znajdujących się w obszarze promieniowania ani szkodliwa dla zdrowia, obrazów, polichromii i rzeźb, bo to jest promieniowanie podobne do promieniowania słonecznego lub do promieniowania innych rozgrzanych przedmiotów. Miejsce zainstalowania promienników i ukośne nachylenie płytek ceramicznych ku dołowi, sprawia, że promienie podczerwone padają na podłogę omijając ołtarze boczne, obrazy i figury świętych. Energia promieniowania akumulowana jest w ścianach, podłodze i innych przegrodach. Im przewodność cieplna ścian kościoła będzie niższa , tym dłuższy będzie czas wychładzania a zatem dłuższy będzie czas postoju promiennika i niższe zużycie gazu.
Statycznie pracujący palnik w promiennikach ceramicznych nie emituje hałasu, a gaz wylatujący z mikro-otworów spala się cicho i spokojnie.
Zastosowanie regulatora temperatury ułatwia i usprawnia kontrolę temperatury wewnętrznej. Gdy kościół ogrzeje się do założonej temperatury, wszystkie promienniki są wyłączane.
Zdalne włączanie pilotem dowolnego promiennika lub grupy promienników z dowolnego miejsca w kościele lub poza kościołem usprawnia obsługę urządzeń.
W przypadku braku przyłącza gazu ziemnego, w miejscu mało widocznym można zainstalować zbiornik na propan, dzierżawiony od dostawcy gazu za 20-30 zł miesięcznie.
W kościele św. Doroty o powierzchni 558,9 m2 i wysokości około 12 m zainstalowano w 2006 r.12 promienników o mocy 7 kW, 2 promienniki o mocy 10 kW i 1 promiennik o mocy 22 kW. Całkowity koszt inwestycyjny / urządzenia, montaż, instalacja gazowa i elektryczna / wynosił 85.499 zł brutto. Promienniki zasilane są gazem ziemnym GZ50 Przy założeniu, że wszystkie promienniki pracować będą codziennie przez 3 godziny, zużycie gazu GZ50 wynosić będzie 42m3. Przy cenie gazu 1,30 zł za m3 i 30 dniach ich pracy koszt eksploatacji wynosi 1639,3 zł. Gdyby te same promienniki zasilać gazem propan w cenie 2,9zł za kg, koszt eksploatacyjny wyniósł by 2627,4 zł za miesiąc.
O tym, że ten system ogrzewania jest skuteczny i tani niech świadczy opinia proboszcza w kościele p.w. Św. Kazimierza w Koszalinie.

Dodatkowych informacji, wyjaśnień i rad udziela PHU „PiRys” Sp. z o.o. tel. O42/6896 37 44 fax 042 688 12 78